PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AD Dariusz Jankowski

O Firmie

Pracownia projektowa AD została założona w 1992 roku przez mgr inż. arch. Dariusza Jankowskiego i od tego czasu zajmuje się projektowaniem obiektów użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłowych i projektowaniem wnętrz.  Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń Dariusz Jankowski posiada od 1989r.
Do dnia dzisiejszego w pracowni powstało wiele projektów budynków usługowych, hotelowych, mieszkalnych, przemysłowych nowych oraz w ramach przebudowy, rozbudowy i modernizacji już istniejących.

  • Pracownia zajmuje się wykonywaniem usług projektowych wielobranżowych w  zakresie:
  • * architektury,
  • * projektowania wnętrz,
  • * konstrukcji,
  • * instalacji sanitarnych,
  • * instalacji elektrycznych,
  • * instalacji drogowych,
  • * instalacji technologicznych
  • * usług kosztorysowych

oraz nadzorem autorskim w realizowanych obiektach.

Podstawowym terenem działalności projektowej pracowni jest województwo podlaskie (szczególnie Białystok), mazowieckie i warmińsko-mazurskie, chętnie współpracujemy przy realizowaniu obiektów w innych rejonach Polski.