PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AD Dariusz Jankowski

Współpraca

KONSTRUKCJA

inż. Janusz Jancewicz     janusz.jancewicz@onet.pl

mgr. inż. Kamil Zimiński     kamilziminski@op.pl ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jacek Zagórecki     jzagorecki@gmail.com

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

INSTALACJE WENTYLACYJNE

mgr inż. Cezary Szuchnicki CALWENT     biuro@calwent.pl

mgr inż. Jacek Zagórecki     jzagorecki@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. Wojciech Grudziński     biuro@elgru.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KOMUNIKACJA

mgr inż. Dariusz Wilemajtys     wil.da@interia.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TECHNOLOGIA

inż. Jerzy Romańczuk     technologicznyprojekt@interia.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TECHNOLOGIA BASENÓW

mgr inż. Marzena Koźmian     kozmian@poczta.onet.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Irena Romanowicz     irbud52@gmail.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

GEODEZJA

mgr inż. Wiesław Piechowski GEOINWEST     geoinwest_piechowski@wp.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..